"Du som företagare har en idé, ett mål - en vision!
Vi har erfarenhet och kunskap om hur Du enklare når Ditt mål."

svenskatenglish
© 2009 Kjellen Vision AB Göteborg | Styrelsens säte: Västra Götalands län, Partille kommun | Organisationsnr 556090-2420
Design Ivelind Design | Utveckling Studio Alice
bild

Vision

Begreppet vision står för framtid - en bättre framtid är vad som driver de flesta av oss - en viktig del av en bättre framtid är förknippad med ekonomiska villkor individuellt, liksom för oss alla. Vi vill hjälpa Dig att förutse framtiden för att få ut det mesta av Dina resurser.

Presentation - betraktande

Vi har i mer än 35 år arbetat med revision och rådgivning. Huvudtema har varit rådgivning kring hur man korrekt presenterar sin verksamhets uppnådda resultat och ställning. Men revision är i grunden ett betraktande av vad som redan hänt - nu vill vi också aktivt påverka framtiden för Dig.

Bestyrkande i framtiden?

I den närmaste tiden kommer det inte längre att finnas något lagstadgat krav på revision - då är det ännu viktigare att presentationen av verksamheten är korrekt. Vår funktion är att hjälpa Dig som företagare att presentera resultatet av Dina ansträngningar och Din målinriktning framåt på ett ändamålsenligt sätt. Vår erfarenhet och kunskap på detta område är Din garanti.

Även utan revisionsplikt, kommer företagets ledning, ägare och samarbetspartners att vilja veta att årsredovisning och andra rapporter är riktiga. Du vill säkert inte heller göra affärer med företag där den ekonomiska ställningen inte går att lita på - eller är otydlig.

Den övergripande tanken måste vara en helhetssyn och en effektiv bedömning av framtidsutsikter - alltså en beständig utveckling och en tydlig presentation av Din affärsidé.

Exempel på uppdrag:

En tysk serviceorganisation outsoursar sin administration.

En stjärnidrottsman vill utnyttja sin goodwill och fortsätta med konsultverksamhet efter sin aktiva idrottskarriär. 

 

 

Vi hjälper många företagare, svenska som utländska, att ägna sig åt sin specialitet -  

vi tar hand om deras skyldigheter inom ekonomi och adminstration.