"Du som företagare har en idé, ett mål - en vision!
Vi har erfarenhet och kunskap om hur Du enklare når Ditt mål."

svenskatenglish
© 2009 Kjellen Vision AB Göteborg | Styrelsens säte: Västra Götalands län, Partille kommun | Organisationsnr 556090-2420
Design Ivelind Design | Utveckling Studio Alice
bild

Utveckling

Utveckling av kundföretagens ekonomiska och administrativa system för bättre rapportering och mätning av effektivitet och måluppfyllnad.

Presentation för tydlig förmedling av affärsidé och värdering.

Hög beredskap inför kommande förändring i omvärldens förväntningar genom nya värderingar, möjligheter och krav.

Alla dessa ambitioner vet vi är betydelsefulla för Dig som företagare - och dem kan vi hjälpa Dig att uppnå.

Exempel på uppdrag:

En tysk serviceorganisation outsoursar sin administration.

En stjärnidrottsman vill utnyttja sin goodwill och fortsätta med konsultverksamhet efter sin aktiva idrottskarriär. 

 

 

Vi hjälper många företagare, svenska som utländska, att ägna sig åt sin specialitet -  

vi tar hand om deras skyldigheter inom ekonomi och adminstration.