Ekonomiska termer


Med detta begrepp menar vi olika former av presentationer i siffror och proportioner av belopp, när man vill visa en idé eller produkt och vad den kräver resursmässigt och vilken avkastning man räknar med om exempelvis ett projekt kommer till genomförande.