"Du som företagare har en idé, ett mål - en vision!
Vi har erfarenhet och kunskap om hur Du enklare når Ditt mål."

svenskatenglish
© 2009 Kjellen Vision AB Göteborg | Styrelsens säte: Västra Götalands län, Partille kommun | Organisationsnr 556090-2420
Design Ivelind Design | Utveckling Studio Alice
bild

Rådgivning


Vad bör jag som företagare tänka på när jag köper hus? Kan det vara bättre att ta ut kapital ur min näringsverksamhet än att låna i bank?

Företagarens son skall köpa en villa – vad bör han tänka på i relation till sin fru som inte har lika stora finansiella resurser. Skall de köpa hälften var – hur skall lånen fördelas externt och internt för att det skall bli så begränsade problem som möjligt vid en separation?

Verksamhetsformer – vilken typ av företag skall jag välja? – för och nackdelar med de olika alternativen
Vilka skattekonsekvenser skall jag räkna med – hur kan jag påverka min skattekostnad på lång och kort sikt?
Skatteeffektivisering - utdelning från mitt AB – eller räntefördelning från mitt handelsbolag?
Finansiella val - skall jag låna pengar för investeringar eller leasa utrustningen?
Kalkylfrågor - har vi råd att köpa fastigheten vi idag hyr lokaler i?
Bolagsbildning – firmaregistrering – starta handelsbolag – öppna en filial utomlands
Due Diligence – granskning av ett företags avtals- och åtagandesituation inför ett köp eller försäljning
Värderingar inför köp eller försäljning, generationsskiften och separation, liksom enligt avtal vid kompanjonskap
 

Ombud för utländska företagare

Obestånd?

Controller uppgifter

Löpande bokföring

Nyetablering

Rådgivning

Alla fåmansföretagare med intresse av att tillgodoräkna sig löneunderlag för utdelnings- och reavinstberäkning från sitt aktiebolag, har numera ett sänkt maximibelopp avseende sitt eget löneuttag. För 2015 är det högsta nödvändiga löneuttaget för en delägare 557 760 kronor.

 

Är aktiebolag den bästa bolagsformen för Dig?

Vi kan berätta vad som är på gång!