"Du som företagare har en idé, ett mål - en vision!
Vi har erfarenhet och kunskap om hur Du enklare når Ditt mål."

svenskatenglish
© 2009 Kjellen Vision AB Göteborg | Styrelsens säte: Västra Götalands län, Partille kommun | Organisationsnr 556090-2420
Design Ivelind Design | Utveckling Studio Alice
bild

Nyetablering


En stjärnidrottsman vill etablera en verksamhet för att exploatera sin goodwill för marknadsföring och promotion aktiviteter – vi bildar AB och sköter bokföring och bokslut liksom årsredovisning och administration gentemot Bolagsverk och Skatteverket.

Många utländska företagare vill etablera sig i Sverige och vi hjälper dem att registrera filialer till deras utländska bolag. Även utländska privatpersoner vill köpa fastigheter i Sverige, ibland jord- eller skogsbruk, då hjälper vi dem att etablera kontakt med svenska myndigheter för att så snabbt som möjligt starta utan obehagliga överraskningar om vad som förväntas.

Ombud för utländska företagare

Obestånd?

Controller uppgifter

Löpande bokföring

Nyetablering

Rådgivning

Alla fåmansföretagare med intresse av att tillgodoräkna sig löneunderlag för utdelnings- och reavinstberäkning från sitt aktiebolag, har numera ett sänkt maximibelopp avseende sitt eget löneuttag. För 2015 är det högsta nödvändiga löneuttaget för en delägare 557 760 kronor.

 

Är aktiebolag den bästa bolagsformen för Dig?

Vi kan berätta vad som är på gång!