"Du som företagare har en idé, ett mål - en vision!
Vi har erfarenhet och kunskap om hur Du enklare når Ditt mål."

svenskatenglish
© 2009 Kjellen Vision AB Göteborg | Styrelsens säte: Västra Götalands län, Partille kommun | Organisationsnr 556090-2420
Design Ivelind Design | Utveckling Studio Alice
bild

Löpande bokföring


Ett förlagsföretag blir skönsmässigt taxerat för att man inte gjort bokslut och deklarerat – vi rekonstruerar bokföringen på uppdrag av likvidatorn – stora skatter och avgifter återbetalas.

Egenföretagare i byggbranschen får hjälp hos oss med redovisning, skattedeklarationer för moms och anställda, bokslut, deklaration och planering för framtida expansion.

Rekonstruktion av företag inför likvidation eller efter tvångslikvidation på grund av att någon årsredovisning inte lämnats in, ofta saknas bokslut också.

Ombud för utländska företagare

Obestånd?

Controller uppgifter

Löpande bokföring

Nyetablering

Rådgivning

Alla fåmansföretagare med intresse av att tillgodoräkna sig löneunderlag för utdelnings- och reavinstberäkning från sitt aktiebolag, har numera ett sänkt maximibelopp avseende sitt eget löneuttag. För 2015 är det högsta nödvändiga löneuttaget för en delägare 557 760 kronor.

 

Är aktiebolag den bästa bolagsformen för Dig?

Vi kan berätta vad som är på gång!