"Du som företagare har en idé, ett mål - en vision!
Vi har erfarenhet och kunskap om hur Du enklare når Ditt mål."

svenskatenglish
© 2009 Kjellen Vision AB Göteborg | Styrelsens säte: Västra Götalands län, Partille kommun | Organisationsnr 556090-2420
Design Ivelind Design | Utveckling Studio Alice
bild

Controller uppgifter


Entreprenadföretag i AB-form - vi kontrollerar preliminära uppgifter om löneunderlag till FORA.

Fastighetsförvaltning – vi kontrollerar deras skattedeklarationer

Informationsföretag sköter själv sin bokföring med mailar oss månadsvis sin bokföringsfil för genomgång och kommentarer om utfall mot planering eller jämförelse med föregående år.

Många av våra kunder sköter själva sin bokföring men vill ha vår support för att veta att man gör rätt och att de inte får några problem med deklaration och bokslut. Det är mycket billigare att göra rätt från början, jämfört med att behöva rekonstruera och processa.

Ombud för utländska företagare

Obestånd?

Controller uppgifter

Löpande bokföring

Nyetablering

Rådgivning

Alla fåmansföretagare med intresse av att tillgodoräkna sig löneunderlag för utdelnings- och reavinstberäkning från sitt aktiebolag, har numera ett sänkt maximibelopp avseende sitt eget löneuttag. För 2015 är det högsta nödvändiga löneuttaget för en delägare 557 760 kronor.

 

Är aktiebolag den bästa bolagsformen för Dig?

Vi kan berätta vad som är på gång!