"Du som företagare har en idé, ett mål - en vision!
Vi har erfarenhet och kunskap om hur Du enklare når Ditt mål."

svenskatenglish
© 2009 Kjellen Vision AB Göteborg | Styrelsens säte: Västra Götalands län, Partille kommun | Organisationsnr 556090-2420
Design Ivelind Design | Utveckling Studio Alice
bild

Obestånd?


Obeståndsutredning i kontorsmaskinsföretag – likvidationsplikt eller konkurs? Analys av personligt ansvar för styrelse och aktieägare? Hur gör man för att undvika personligt ansvar för bolagets skulder?

Konkursutredningar för konkursförvaltare, för att fastställa om några oegentligheter har skett under tiden närmast före konkursutbrottet. Finns skäl för anmälan till åklagare för bokföringsbrott eller finns grund för återvinningstalan?

Ombud för utländska företagare

Obestånd?

Controller uppgifter

Löpande bokföring

Nyetablering

Rådgivning

Alla fåmansföretagare med intresse av att tillgodoräkna sig löneunderlag för utdelnings- och reavinstberäkning från sitt aktiebolag, har numera ett sänkt maximibelopp avseende sitt eget löneuttag. För 2015 är det högsta nödvändiga löneuttaget för en delägare 557 760 kronor.

 

Är aktiebolag den bästa bolagsformen för Dig?

Vi kan berätta vad som är på gång!