Dessa länkar tror vi att Du kan ha bra användning av om Du vill söka själv. Här kan Du hitta fakta kring exempelvis skatter och redovisningsregler, samt mycket annat. Organisationer på marknaden finns representerade, liksom leverantörer av olika slag. Länkarna leder Dig också till våra samarbetspartners där Du kan få information och tjänster utförda - allt efter Dina intressen.

Vid sidan av logotypen har vi tipsat om vad som kan vara av särskilt intresse eller vad som är företagets/organisationens specialitet.

Kom gärna själv med synpunkter och förslag till praktiska länkar - som Du tror fler har användning av. Använd Kontakt - här till vänster. 

___________________________________________________________

En användbar site för bankkontakter, www.bankplatser.nu

___________________________________________________________

 

Bokföringsnämnden - Statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. www.bfn.se

___________________________________________________________

Här finner Du allt om registreringar och ändringar av firma- och bolagsuppgifter, www.bolagsverket.se

___________________________________________________________

CIOT - yrkesorganisation för skatterådgivare i Storbritannien. www.tax.org.uk

___________________________________________________________

Far
Branschorganisationen för revisorer och rådgivare. www.far.se

___________________________________________________________


Internationell databas för revisorer och ekonomer, www.ifacnet.com

___________________________________________________________

Utbildning för hela Ekonomisverige! www.farakademi.se

__________________________________________________________

Limhamnsgruppens verksamhet är att förmedla praktiskt inriktad juridisk vidareutbildning - från praktiker till praktiker, www.limhamnsgruppen.se

__________________________________________________________

Den nordiska revisorsorganisationen - ett samarbete mellan de fem nordiska revisorsföreningarna sedan 1932 för gemensam styrka i den globala miljön, www.nrfaccount.se

__________________________________________________________

Här finner Du alla nyheter från regeringen, www.regeringen.se

___________________________________________________________

Källan för räntor, valutor och finanspolitik, www.riksbank.se

___________________________________________________________

Svenska statens finansförvaltning, www.riksgalden.se

____________________________________________________________

Här finns mycket att välja på informationsmässigt kring skatter och avgifter, www.skatteverket.se

____________________________________________________________


Säkra är ett nationellt nätverk av professionella försäkringsförmedlare, www.sakra.se/falkenberg/

_____________________________________________________________

 

The Worshipful Company of Tax Advisers
Ett gille för skatterådgivare i London City – även öppet för skattespecialister från övriga Europa – kontakt kan tas genom oss. www.taxadvisers.org.uk

 ___________________________________________________________

 
Ditt naturliga val av affärsjuridisk samarbetspartner - Rätt enkelt! www.wistrand.net

 __________________________________________________________